فرم قرار داد اساتید

جهت بارگذاری فرم بروی این لینک ذیل نمایید.

بارگذاری در قالب pdf

بارگذاری در قالب word

پس از پر کردن فرم آن را به ایمیل info@attar.ac.ir ارسال فرموده و به امور اساتید شماره 38830118 داخلی 122 سرکار خانم مخملباف اطلاع رسانی نمایید.