فرا رسیدن 14 خرداد، سالروز رحلت جان‌ گداز امام خمینی (ره) آن پیشوای بزرگ را تسلیت عرض میکنیم و یاد و خاطره‌ی ‌معمار کبیر انقلاب اسلامی و سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد را گرامی می داریم

 

فرا رسیدن 14 خرداد، سالروز رحلت جان‌ گداز امام خمینی (ره) آن پیشوای

بزرگ را تسلیت عرض میکنیم و یاد و خاطره‌ی ‌معمار کبیر انقلاب اسلامی و

سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد را گرامی می داریم