ارزیابی سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)

احتراماً به منظور ارزیابی سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) از نگاه کاربران، پرسشنامهای توسط دفترنظارت و ارزیابی این سازمان طراحی شده است، خواهشمند است تمامی کاربران محترم دانشگاهی، دانشجویان، دانش آموختگان و خدمات گیرندگان سامانه از طریق پیوند زیر در این نظرسنجی مشارکت فرمایند. پیشاپیش از اهتمام همکاران محترم دانشگاهی در مشارکت فعال در این نظرسنجی کمال تشکر را داریم.

پیوند پرسشنامه : در صورت باز نشدن این پیوند در مرورگر موزیلا از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایید
https://survey.saorg.ir/vote/B61256C5-A9D1-412B-8D4F-0BA63434F050/42725199-CD68-4F69-A694-1D16DFA9B084