جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودیهای جدید (مهر 1402)

جدول شهریه کارشناسی ارشد ورودیهای جدید (مهر 1402)
ردیف عنوان رشته  تعداد واحد شهریه ترم علی الحساب
(ریال)
حداقل مبلغ نقدی
(ریال)
شرایط تقسیط
1  ارشد حسابداری  12 88,000,000 35,000,000 سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10
2 ارشد مدیریت   10 78,000,000 30,000,000 سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10
3 ارشد تربیت بدنی  10 78,000,000 30,000,000 سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/09 و 05/10
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت

تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید

شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوام هزینه انصراف محسوب می شود