اولین جلسه نشست صمیمی موسسین و سرپرست موسسه آموزش عالی عطار

 

اولین جلسه نشست صمیمی موسسین و سرپرست موسسه آموزش عالی عطار با حضور آقای دکتر سلیمی فر ،استاد مشار از موسسین موسسه ،دکتر مجتبوی سرپرست موسسه و جمعی از اعضای محترم هیات علمی و مدیران گروه های آموزشی برگزار گردید و مباحث مختلفی مطرح شد ،دکتر مجتبوی سرپرست موسسه ضمن تبریک سال تحصیلی و تشکر از زحمات ارزشمند استادان ، موسسین و کارکنان موسسه از مساعی سرپرست سابق خانم دکتر هوشیار نیز تقدیر نمود و اظهار امیدواری نمود در سال تحصیلی جدید بتوانیم از فضای همدلی،همگرایی و صمیمیت بیشتر بهره مند شویم و درخدمت دانشجویان گرامی موسسه آموزش عالی عطار باشیم و بالندگی و ارتقاء این عزیزان و موسسه را نظاره نماییم .در ادامه موسسین و اعضای هیات علمی به تبیین نظرات و دیدگاههای خودشان پرداختند .