جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر از بیماران و مجروحان بی‌دفاع و بی‌پناه شدمحکوم کرده ،امروز همراه با دیگر هموطنانمان عزادارهستیم.

 

جنایت هولناک حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه را که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر از بیماران

و مجروحان بی‌ دفاع و بی‌ پناه شدم حکوم کرده ،امروز همراه با دیگر هموطنانمان عزادارهستیم.