اجتماع بزرگ دانشگاهیان و دانشجویان مشهد در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه

 

اجتماع بزرگ دانشگاهیان و دانشجویان مشهد در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان غزه

زمان : چهارشنبه ۲۶مهرماه | ساعت ۱۲ ظهر ضمنا به منظور حضور با شکوه دانشجویان در این مراسم کلاسهای ۱۲ تا ۱۴ تعطیل می باشد.

مکان : دانشگاه فردوسی - مزار شهید- گمنام دانشکده پزشکی