نشست صمیمی ریاست موسسه عطار با استادان گروه مدیریت

نشست صمیمی ریاست موسسه عطار با استادان گروه مدیریت

به منظور معارفه بیشتر استادان گروه مدیریت با ریاست جدید موسسه آقای دکتر مجتبوی و تبیین نظرات ودیدگاهها جلسه ای با مشارکت مدیر گروه سرکار

خانم دکتر عارف و تعدادی از استادان گروه و مدیر آموزش موسسه جلسه ای برگزار شد در ابتدای جلسه مدیر گروه گزارشی از گروه ،استادن عضو هیات علمی ، استادان میهمان و برنامه های پیش رو ارائه نمود و در ادامه دکتر مجتبوی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید وتقدیر از زحمات ومساعی ارزشمند مدیرگروه و سایر استادان به اهمیت جایگاه استادان باتجربه و مدارج عالی دانشگاهی و رعایت دقیق دستورالعمل های آموزشی،سرفصل ها،روش های نوین آموزشی و .... ،اشاراتی داشت ودر ادامه استادان حاضر در جلسه ضمن معرفی خودشان دیدگاهها و نظرات خود را بیان نمودند در انتها دکتر مجتبوی اظهارامیدواری نمود در فضایی آکنده از همدلی و همگرایی بتوانیم به دانشجویان عزیزموسسه خدمات آموزشی ارزشمند و با کیفیت عالی ارائه نمائیم واز همه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهت معرفی بیشتر موسسه آموزشی عطار بهره ببریم .