نمایشگاه کتاب خیریه

 

 

نمایشگاه کتاب خیریه

نمایشگاه کتاب خیریه کانون دختران دانشگاه تا چهارشنبه تمدید شد. کلیه کتاب های این نمایشگاه

با 20% تخفیف عرضه می شود و درآمد آن به زلزله زدگان کرمانشاهی تعلق می گیرد.