گزارش  برگزاریه مراسم  اختتامیه مسابقات ورزشی منطقه 9

 

دانشجویان ورزشکار موسسه آموزش عالی عطار در 5 رشته شنا، دو میدانی، تکواندوی دختران، جودو پسران و

کشتی پسران مقامهای اول تا سوم هررشته را کسب کردند که جوایز ایشان دراین مراسم اهداءشد.