اقدامات اخیر هفته تربیت بدنی

حضور فوتبالیست اسبق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی شنبه مورخ 28 مهر ماه

برگزاری مسابقات گل کوچیک یکشنبه مورخ 29 مهر ماه