تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری

 

مراحل اخذ ,تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجوی گرامی با کلیک بر روی هر یک از عناوین زیر ,توضیحات کامل مربوط

به هر بخش را مشاهده می فرمائید.

1- نمودار گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

2 - نمونه فرمهای کارشناسی ارشد گروه حسابداری

3 - فرم همانند جویی