سرپرست گروه مشاوره

 

سرپرست گروه مشاوره : جناب آقای دهقانیان

مکان : ساختمان 2 واحد 5

تلفن تماس: 38830118 داخلی 130

پست الکترونیک : dehghaniyan@attar.ac.ir

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

فلوچارت و سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

چارت دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره