مدیر گروه مشاوره

 

مدیر گروه مشاوره : خانم دکتر فاطمه ذاکری

مکان : ساختمان 2 واحد 5

تلفن تماس: 38830118 داخلی 130

پست الکترونیک : fateme.zakeri98@attar.ac.ir

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

فلوچارت و سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

چارت دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی گروه مشاوره فرمت Pdf

فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی گروه مشاوره فرمت Word