مدیر گروه مشاوره

 

مدیر گروه مشاوره : خانم دکتر فاطمه ذاکری

مکان : ساختمان 2 واحد 5

تلفن تماس: 38830118 داخلی 130

پست الکترونیک : fateme.zakeri98@attar.ac.ir

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

فلوچارت و سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

چارت دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره