اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بهمن 1401

موسسه آموزش عالی عطار مشهد بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون در بهمن ماه سال 1401 دانشجو می پذیرد.

کد

رشته تحصیلی

5314

حسابداری

5523

مدیریت بازرگانی

5660

مدیریت دولتی

متقاضیان از 1401/10/05 تا 1401/10/15 فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته های موسسه آموزش عالی عطار اقدام نمایند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 38830118 داخلی 124 و 125 تماس حاصل نمایند.