اطلاعیه ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 97 مقطع کارشناسی

 

موسسه آموزش عالی عطار بر اسا س مجوز سازمان سنجش  آموزش کشور در مرحله تکمیلی ظرفیت آزمون سراسری سال 97 در رشته های اشاره شده ذیل صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی  پیوسته دانشجو می پذیرد.

زمان ثبت نام : مورخه 1397/07/10 لغایت 1397/07/12

1- آموزش زبان انگلیسی کارشناسی

2- مدیریت بازرگانی-کارشناسی

3- مدیریت مالی-کارشناسی        

4- مدیریت کسب و کار-کارشناسی

5- فقه و حقوق اسلامی-کارشناسی

6- علوم ورزشی-کارشناسی

7- مشاوره-کارشناسی

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام

1- کد رهگیری واریز مبلغ ثبت نام

کلیه داوطلبان می‌بایست در زمان ثبت‌نام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 220.000 (دویست و بیست هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند.

2- فایل اسکن شده عکس

3- اصل یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهار یا شش ساله دبیرستان و کپی آن

4- اصل یا گواهی مدرک پایان دوره پیش دانشگاهی و کپی آن

5- گواهی تحصیلی سال ماقبل(سوم)و دوسال ماقبل دیپلم و کپی آن

6- اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با قید معدل کتبی و کپی آن

7- اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید و کپی آن

8- اصل کارنامه دوره پیش دانشگاهی و کپی آن

9- دارندگان مدرک کاردانی پیوسته-ناپیوسته یا معادل آن که تا تاریخ 97/6/31 فارغ التحصیل شده باشند و کپی آن

10- شش قطعه عکس 4*3 ( جهت برادرانی که خدمت مقدس انجام نداده اند 8 قطعه عکس )

11- کپی شناسنامه از تمام صفحات آن2 سری

12- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه  را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما شماره یک آزمون سراسری 97 مشخص کند (برادران)

13- کارت آمایش یا برگه تردد با تاریخ معتبر جهت دانشجویان اتباع ( غیر ایرانی )

14- رسید درخواست تائید مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی که از طریق دفاتر پیش خوان دولت انجام شود0

تبصره : لازم است کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته نسبت به تهیه تائید تحصیلی پیش دانشگاهی یادیپلم نظام قدیم خود با همرا داشتن  کپی آن به یکی از دفاتر پیش خوان دولت قبل از ثبت نام مراجعه نماییدو رسید آن را به همراه داشته باشند.