اطلاعیه مهم فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان رضوی در ارتباط با دریافت معاقیت تحصیلی

 

موضوع : صدور معافیت تحصیلی

برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا و در ارتباط با نامه شماره 1923/3/2/5/97 مورخه 1397/08/12 دانشجویان واجد شرایط که تا کنون نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدام نکرده اند حداکثر تا تاریخ 1397/08/30 مهلت داده میشوند تا نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام نمایند. بعد از تاریخ مذکور درخواست های مربوطه قابل رسیدگی نبوده و دانشگاه و موسسات آموزش عالی مجاز به ارائه درخواست معافیت تحصیلی نمیباشند و تبعات ناشی از آن از جمله جلوگیری از ادامه تحصیل ، غیبت و .... به عهده شخص مشمول میباشد.