اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان کارشناسی  ناپیوسته مرحله تکمیل ظرفیت بهمن97

 

موسسه آموزش عالی عطار به صورت حضوری و از تاریخ 1397/11/16 لغایت 1397/11/23 ازساعت 08:30 لغایت 13:30 در مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) برای نیمسال دوم 98-97 (بهمن97) در رشته های اشاره شده ذیل ثبت نام و دانشجو میپذیرد .

1- مدیریت بازرگانی

2- مدیریت دولتی

مدارک مورد لزوم جهت ثبت نام :

1- اصل دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کاردانی و کپی آن که مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دروره کاردانی قید شده باشد (حداکثرتاریخ فارغ التحصیلی 97/11/30 باشد)

2- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری کپی از تمام صفحات آن

3- شش قطعه عکس تمام رخ 4*3تهیه شده در سال جاری - آقایان که خدمت ضرورت انجام نداده اند هشت قطعه عکس

4- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنما شماره یک آزمون ورودی ارشد سال97 مشخص کند (برادران)  

5– ارائه مدرک معتبر اقامت جهت دانشجویان اتباع از قبیل روادید تحصیلی با تاریخ معتبر ، کارت آمایش و یا برگه تردد

6– ارائه مدارک شاهد و ایثارگری جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر