انجمن علمی مدیریت عطار

قابل توجه دانشجویان مدیریت، در هفته آینده جلسه گزارشکار ۶ ماهه انجمن علمی مدیریت عطار طبق قول داده شده، در روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶ در محل سالن اجتماعات موسسه عطار برگزار خواهد شد. در این جلسه بستر های مهیا شده برای کسب مهارت و پیشرفت در رشته های مدیریت تبیین می شود. همچنین تمامی فعالیت های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی انجمن علمی به تفصیل بیان خواهند شد. دانشجویان متقاضی  به مهارت آموزی در زمینه های بورس، زبان تخصصی، بازرگانی، نرم افزار های رایانه ای، و... حتما این نشست را از دست ندهند. در این جلسه مشکلات و اعتراضات و پیشنهادات دانشجویان را خواهیم شنید و در رسیدگی به آنها اقدام خواهیم کرد.

خبرنامه نیم سال دوم 98-97