ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

 

ثبت نام بیست و ششمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی همسفر تا بهشت (سفر مشهد مقدس)

ویژه دانشجویان متاهل با تاریخ عقد از 1 فروردین ماه 1401 الی 30 مهرماه 1402

شرط ثبت نام : دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد (نه دانشجو بودن در زمان ثبت‌نام)

مهلت ثبت نام : تا 9 آذر ماه 1402

تاریخ سفر : 7 آذرماه لغایت 22 اسفندماه 1402و به انتخاب زوجین

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

http://ezdevaj.nahad.ir