مدیر گروه مدیریت

مدیر گروه : خانم دکتر معصومه عارف

مرتبه علمی : استادیار

مکان : ساختمان شماره 2 واحد 7

تلفن تماس : 38830118 داخلی 108

پست الکترونیک : M.Aref@attar.ac.ir

جهت مشاهده رزومه بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

Curriculum Vitae (CV)

 ساعات پاسخگویی : یکشنبه ساعت 12 الی 16 - سه شنبه و پنج شنبه ساعت 12 الی 20

رشته مدیریت:

رشته مدیریت دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور تاسیس شده است.

الف) دوره کارشناسی پیوسته:

گرایش این دوره شامل مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، کسب و کار کوچک و دولتی میباشد.

ب) دوره کارشناسی ناپیوسته:

گرایشهای این دوره شامل مدیریت بازرگانی و دولتی میباشد.

ج) دوره کارشناسی ارشد:

با هدف ارتقای سطح دانش مدیریت جامعه و تربیت پژوهشگران و مدرسین مراکز آموش عالی در مقطع کارشناسی ارشد و نیز تربیت نیروی انسانی توانمند برای بر عهده گرفتن وظیفه مدیریت و مدیران ارشد برای کمک به تصمیم سازی های صحیح دایر شده است. در طول دوره تحصیل سعی می شود که در هر درس دانشجویان با نظریات و دیدگاه های مختلف و جدیدترین تحقیقات مرتبط با آن درس در سطح بین المللی آشنا شوند. گرایش های این دوره عبارتند از  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل ، مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول ، مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ،  مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی ، مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول و مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی میباشد.