مدیریت کسب و کار کوچک

 

مدیریت کسب و کارهای کوچک

رشته شناور امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری داخل ایران در گرایش های جانبی

کسب و کارهای کوچک در اغلب کشورهای پیشرفته از اهمیت بسزایی برخوردارند زیرا به سادگی تشکیل شده ، قابلیت انعطاف زیادی دارند و به راحتی خود را با محیط و شرایط تطبیق می دهند و هزینه ایجاد و نگهداری زیادی هم ندارند
در کشور ما نیز چند دانشگاه از جمله موسسه آموزش عالی عطار مشهد اقدام به ارائه دروس مرتبط در قالب رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک نموده اند.

دانش آموختگان این رشته با توجه به آشنایی با بخش های مختلف یک کسب و کار کوچک از جمله مسایل مالی، بازاریابی ، زنجیره تأمین ، مدیریت بنگاه و ... از پتانسیل مناسبی برای تأسیس شرکت یا در اختیار گرفتن مدیریت آن برخوردارند. با توجه به تحولات بازار کسب و کار و رویکردهای جدید در این حوزه، این رشته از افق مناسبی برخوردار است.