کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

 

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

زیر مجموعه رشته های گروه علوم اجتماعی

نحوه پذیرش : آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم اقتصادی ، سازمان سنجش آموزش کشور

نوع مدرک : مدرک توسط وزارت علوم صادر شده و در داخل و خارج کشور دارای اعتبار است.

تعداد واحد درسی : 32 واحد ( با توجه به رشته مقطع کارشناسی احتمال ارایه دروس جبرانی مازاد وجود دارد)

طول دوره : 4 ترم (حداکثر 6 ترم)

کلاس ها در نوبت عصر و معمولا 2 روز در هفته برگزار می گردد.

هدف دوره : تربیت منابع انسانی حوزه اقتصادی کشور جهت عرضه یابی و تطبیق برنامه های اقتصادی حوزه دولتی با مفاهیم و احکام اقتصاد اسلامی.